ติดต่อโรงเรียนพานทอง

65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 

โทรศัพท์ 
038-206000

แฟกส์
038-206007

ช่องทางติดตามข่าวสารและสื่อสังคมออนไลน์

Website
www.phanthong.ac.th
Facebook
www.facebook.com/PhanTSchool