ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.เจตปรียา  ขำเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบวัด EIT (1)  สำหรับผู้รับบริการ หรือติดต่อราชการ โรงเรียนพานทอง

www.phanthong.ac.th

เรียนเด่น เล่นดี สามัคคี มีวินัย

กระทรวงศึกษาฯ

สพฐ.

สพม-18

สสวท.