สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนพานทอง

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564

Fดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ https://forms.gle/K6uywZSRn1nXHBMa6
ผู้ทำแบบทดสอบคะแนนผ่านร้อยละ 70 ได้รับเกียรติบัตร

กิจกรรมที่ 2 การประกวดทำสื่อวีดีโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ง่ายๆทำได้ที่บ้าน”

กิจกรรมที่ 3 การทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิตอล
https://forms.gle/AGHhYkErimvm6ohr5

สามารถสแกน QR code เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมได้เลยค่ะ