ร่วมแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงนภสร แก้วนุช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ร่วมแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงนภสร แก้วนุช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

 ร่วมแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงนภสร แก้วนุช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับการคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ

ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมกันเป็นกำลังใจเพื่อให้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัดชลบุรีในลำดับต่อไป