xxxbom.com avthfull.com

Courses

o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและและประพฤติมิชอบ

o34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.